Wat moet je met afval doen tijdens je vakantie

Huisvuil


De inzameling van huisvuil wordt gedaan via bovengrondse bakken op wieltjes of ondergrondse containers. Het huisvuil dient in gesloten zakken te worden gedeponeerd.

Verpakkingen, papier en batterijen

Gescheiden inzamelen van verpakkingen is een vrijwillige handeling. De containers voor gescheiden afvalinzameling staan op de belangrijkste kruispunten en op de parkeerplaatsen van grote supermarkten.

U kunt hier: glas, flessen en plastic flessen, metalen verpakkingen, pakken voor voedingsmiddelen/karton, alsook papier en batterijen weggooien.

Scheidingsinstructies

Spullen die veel plaats innemen, planten en gevaarlijk afval


De stortplaatsen voor grof vuil staan tot uw beschikking voor spullen die veel plaats innemen, planten en gevaarlijk afval.

De openingstijden van de stortplaatsen voor grof vuil

Réalisation : Novaldi > WWW.SITCOM40.FR